132. výzva OPŽP, dotace zaměřená na zeleň, veřejná prostranství v sídlech…

Kategorie: Aktuální výzvy

Vloženo 26.4.2019

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch); 

zakládání a úprava parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a jiné

Další informace

Můžete si stáhnout tento soubor ve formátu PDF.