Archiv zpráv

Obce, města – veřejné budovy 2019

6.12.2018 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, OPŽP Více info v souboru. Čtěte více...

Program rozvoje a obnovy venkova prosinec 2018 až únor 2019

4.12.2018 Obce mohou žádat například na obnovu * místních komunikací, * školních hřišť a tělocvičen, * staveb dopravní infrastruktury, * zakládání dětských a dopravních hřišť * rekonstrukce a přestavba veřejných budov [...] Čtěte více...

Dotace nejen pro obce a města; životní prostředí OPŽP

5.11.2018 Lokální protipovodňová opatření a sesuvy půdy, 2018 Odpadové hospodářství, 2018 Zeleň – studie; 2018 Čtěte více...

Dotace pro obce, města z MMR 2018, 2019

30.9.2018 Od 19. 11. 2018  budou moci obce a města žádat o dotace např. na obnovu místních komunikací, dětská hřiště, regeneraci brownfieldů, vznik bydlení pro seniory, obnovu veřejných prostranství, obnovu drobné [...] Čtěte více...

Podnikatelé a firmy – dotace na technologie, únor 2018

19.2.2018 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Cílem programu Technologie: je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. *** Termín příjmu žádostí: 12. [...] Čtěte více...

Dotace určená pro obce – Program obnovy a rozvoje venkova 2015

1.1.2015 Do 16.2.2015 lze žádat m.j. na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy a předškolní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně… podrobnější rozpis najdete v [...] Čtěte více...

program POTENCIÁL 2014,

26.5.2014 Program potenciál – cílem je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň zvyšování počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj [...] Čtěte více...

I odpady lze využít! Dotace na nakládání s odpady.

6.11.2013 POZOR – šance získat dotaci pro obce a podnikatele na projekty zaměřené na separaci a svoz odpadů. OBCE – Je možné získat dotaci na separaci a svoz odpadů např. papíru, skla, kovů, textilu, [...] Čtěte více...

Z dotací lze revitalizovat a sázet zeleň

16.5.2013 Bude možné žádat v  do 29.11. 2013. 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000; 6.2 Podpora biodiverzity např. investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, [...] Čtěte více...