Dotace z EU – dotační poradenství 2020 pro obce, firmy, podnikatele

Pro Vaše záměry nabízíme zpracování veškeré administrativy žádosti o dotace a poradenství.

Obcím, firmám, podnikatelům pomůžeme s vyřízením dotace a následnou administrací projektu, např. zprávy, výběrové řízení. Tak, aby bylo vše řádně splněno.

Zkušenosti v oboru máme 15 let. V minulých letech vedla úspěšná spolupráce k vyplacení dotací. Dotace získali například firmy a podnikatelé z průmyslu, zpracovatelských odvětví, obce, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu,  majitelé rybníků, občanská sdružení, fotbalové kluby, zemědělci atd.

Za tuto dobu již vznikla řada záměrů, mimo jiné: pořízení výrobních strojů CNC, rekonstrukce výrobních objektů, zavedení úsporných opatření ve výrobě,  revitalizace a výsadby zeleně a lesů, stavební obnova významných částí obce, dětská a sportovní hřiště, stavební objekty a jejich rekonstrukce, přivedení inženýrských sítí, revitalizace veřejných prostranství, osvětlení, rozhlasy.  V roce až 2020 mohou firmy a podnikatelé žádat například na záměry úspory energií  (tepelné/elektrické), technologie a stroje, energeticky úsporné budovy, nakládání s odpady, rekonstrukce a modernizace výrobních objektů, aj.  Obce/města mohou získat finance na opatření úspor energií veřejných budov (škol, úřadů a jiných staveb sociálního charakteru),  hospodaření s dešťovou vodou, obnova veřejných prostranství, zakládání a obnova zeleně, vodních prvků, lesů.

Přehled aktuálních výzev najdete na záložce AKTUÁLNÍ DOTACE, rozděleno na veřejnou správu a podnikatelskou sféru.

Můžeme Vám zasílat důležité novinky s termíny vyhlášení? Potvrďte zde.

Hledáte-li profesionálního zpracovatele, jste na správném místě.

Těšíme se na spolupráci.

vlajka