Aktuální výzvy

Úspory energie pro firmy

13.9.2019 Dotace na úspory energie na provoz firmy, na výrobu, na snížení energetické náročnosti budovy. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách ,  Nákup nových úsporných výrobních strojů Modernizace a rekonstrukce [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele, firmy 2019 a 2020

13.9.2019 Aktuální přehled – dotace 2019-2020 – pro vaše podnikatelské záměry. Technologie – nákup strojů, technologií, digitalizace výrobních procesů Úspora energií – pořizování strojů s úsporou, FVE, systémy využívající odpadní energie z výroby Úsporné [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele – cestovní ruch

9.9.2019 na území obcíČeladná, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Kalinka, Nový Hrozenkov Čtěte více...

132. výzva OPŽP, dotace zaměřená na zeleň, veřejná prostranství v sídlech…

26.4.2019 Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch);  zakládání a úprava parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a jiné Čtěte více...

121. výzva OPŽP zaměřená na snížení energetické náročnosti budov

23.4.2019 pomohu s vyřízením včetně následné administrace Čtěte více...

131. výzva OPŽP dotace zaměřená na obnovu vodních prvků v krajině, výsadbu zeleně pro obce/města

23.4.2019 Pomohu s vyřízení dotace na výsadby a revitalizace zeleně, vytváření a obnova vodních prvků (tůní, mokřadů, nádrží)… Čtěte více...