Aktuální výzvy

Obce – dotace 2020

20.1.2020 Přehled dotací pro obce a městyse, leden až únor 2020 rekonstrukce místních komunikací, modernizace a budování hřišť či tělocvičen  🥅 , výsadby zeleně 🌳, osvětlení💡, veřejný rozhlas📢 . Pomoc s zpracováním [...] Čtěte více...

Fotovoltaické systémy s či bez akumulace

16.1.2020 80 % dotace pro malé firmy, 70 % dotace pro střední vyhlášeno v lednu a sběr žádostí do května 2020 Čtěte více...

Podnikatelé a firmy – aktuální dotace

14.1.2020 Získejte dotace (finance) na rozvoj podnikání nebo zahájení *nákup výrobních strojů 🔧 *opravy podnikatelských nemovitostí výrobních či pro cestovní ruch 🏡 🏊‍♂️ *úsporu nákladů z výrobního provozu 💰 *nákup elektromobilů 🚗 *zavedení IT digitalizace firmy [...] Čtěte více...

Úspory energie pro firmy – snížení nákladů ve firmě

18.9.2019 Dotace na úspory energie na provoz firmy, na výrobu, na snížení energetické náročnosti budovy. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách 📉  Nákup nových úsporných výrobních strojů ⚡ Modernizace a [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele, firmy 2019 a 2020

13.9.2019 Aktuální přehled – dotace 2019-2020 – pro vaše podnikatelské záměry. Technologie – nákup strojů, technologií, digitalizace výrobních procesů Úspora energií – pořizování strojů s úsporou, FVE, systémy využívající odpadní energie z výroby Úsporné [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele – cestovní ruch

9.9.2019 na území obcíČeladná, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Kalinka, Nový Hrozenkov Čtěte více...

132. výzva OPŽP, dotace zaměřená na zeleň, veřejná prostranství v sídlech…

26.4.2019 Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch);  zakládání a úprava parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a jiné Čtěte více...

121. výzva OPŽP zaměřená na snížení energetické náročnosti budov

23.4.2019 pomohu s vyřízením včetně následné administrace Čtěte více...

131. výzva OPŽP dotace zaměřená na obnovu vodních prvků v krajině, výsadbu zeleně pro obce/města

23.4.2019 Pomohu s vyřízení dotace na výsadby a revitalizace zeleně, vytváření a obnova vodních prvků (tůní, mokřadů, nádrží)… Čtěte více...