program POTENCIÁL 2014,

Kategorie: Archiv zpráv

Vloženo 26.5.2014

Program potenciál – cílem je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň zvyšování počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Podporovanými aktivitami jsou: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v:

– pořízení nebo techniké zhodnocení strojů / zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,

– technické zhodnocení stávajících budov centra

Další informace na vyžádání zašlu příp. jinak sdělím. Přepokládaný termín vyhlášení je červen 2014.