• Strana 2 / 2
  • <
  • 1
  • 2

Z dotací lze revitalizovat a sázet zeleň

16.5.2013 Bude možné žádat v  do 29.11. 2013. 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000; 6.2 Podpora biodiverzity např. investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, [...] Čtěte více...

  • Strana 2 / 2
  • <
  • 1
  • 2