• Strana 2 / 2
  • <
  • 1
  • 2

Dotace pro podnikatele – cestovní ruch

9.9.2019 na území obcíČeladná, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Kalinka, Nový Hrozenkov Čtěte více...

132. výzva OPŽP, dotace zaměřená na zeleň, veřejná prostranství v sídlech…

26.4.2019 Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch);  zakládání a úprava parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a [...] Čtěte více...

121. výzva OPŽP zaměřená na snížení energetické náročnosti budov

23.4.2019 pomohu s vyřízením včetně následné administrace Čtěte více...

131. výzva OPŽP dotace zaměřená na obnovu vodních prvků v krajině, výsadbu zeleně pro obce/města

23.4.2019 Pomohu s vyřízení dotace na výsadby a revitalizace zeleně, vytváření a obnova vodních prvků (tůní, mokřadů, nádrží)… Čtěte více...

Obce, města – veřejné budovy 2019

6.12.2018 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, OPŽP Více info v souboru. Čtěte více...

Program rozvoje a obnovy venkova prosinec 2018 až únor 2019

4.12.2018 Obce mohou žádat například na obnovu * místních komunikací, * školních hřišť a tělocvičen, * staveb dopravní infrastruktury, * zakládání dětských a dopravních hřišť * rekonstrukce a přestavba veřejných budov [...] Čtěte více...

Dotace nejen pro obce a města; životní prostředí OPŽP

5.11.2018 Lokální protipovodňová opatření a sesuvy půdy, 2018 Odpadové hospodářství, 2018 Zeleň – studie; 2018 Čtěte více...

Dotace pro obce, města z MMR 2018, 2019

30.9.2018 Od 19. 11. 2018  budou moci obce a města žádat o dotace např. na obnovu místních komunikací, dětská hřiště, regeneraci brownfieldů, vznik bydlení pro seniory, obnovu veřejných prostranství, obnovu drobné [...] Čtěte více...

Podnikatelé a firmy – dotace na technologie, únor 2018

19.2.2018 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Cílem programu Technologie: je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. *** Termín [...] Čtěte více...

Dotace určená pro obce – Program obnovy a rozvoje venkova 2015

1.1.2015 Do 16.2.2015 lze žádat m.j. na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy a předškolní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně… podrobnější rozpis najdete v [...] Čtěte více...

program POTENCIÁL 2014,

26.5.2014 Program potenciál – cílem je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň zvyšování počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj [...] Čtěte více...

I odpady lze využít! Dotace na nakládání s odpady.

6.11.2013 POZOR – šance získat dotaci pro obce a podnikatele na projekty zaměřené na separaci a svoz odpadů. OBCE – Je možné získat dotaci na separaci a svoz odpadů např. papíru, skla, kovů, [...] Čtěte více...

Z dotací lze revitalizovat a sázet zeleň

16.5.2013 Bude možné žádat v  do 29.11. 2013. 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000; 6.2 Podpora biodiverzity např. investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí [...] Čtěte více...

  • Strana 2 / 2
  • <
  • 1
  • 2