Úspory energie pro firmy – snížení nákladů ve firmě

12.6.2020 Dotace na úspory energie na provoz firmy, na výrobu, na snížení energetické náročnosti budovy. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách 📉  Nákup nových úsporných výrobních strojů [...] Čtěte více...

Obce – dotace na hospodaření s dešťovou vodou

20.4.2020 144. výzva OPŽP, hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu   ♒ 💧 🚾 Čtěte více...

Fotovoltaické systémy s či bez akumulace

16.1.2020 80 % dotace pro malé firmy, 70 % dotace pro střední vyhlášeno v lednu a sběr žádostí do května 2020 Čtěte více...

Podnikatelé a firmy – aktuální dotace

14.1.2020 Získejte dotace (finance) na rozvoj podnikání nebo zahájení *nákup výrobních strojů 🔧 *opravy podnikatelských nemovitostí výrobních či pro cestovní ruch 🏡 🏊‍♂️ *úsporu nákladů z výrobního provozu 💰 *nákup elektromobilů [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele, firmy 2019 a 2020

13.9.2019 Aktuální přehled – dotace 2019-2020 – pro vaše podnikatelské záměry. Technologie – nákup strojů, technologií, digitalizace výrobních procesů Úspora energií – pořizování strojů s úsporou, FVE, systémy využívající odpadní energie [...] Čtěte více...

Dotace pro podnikatele – cestovní ruch

9.9.2019 na území obcíČeladná, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Kalinka, Nový Hrozenkov Čtěte více...

132. výzva OPŽP, dotace zaměřená na zeleň, veřejná prostranství v sídlech…

26.4.2019 Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch);  zakládání a úprava parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů a [...] Čtěte více...

121. výzva OPŽP zaměřená na snížení energetické náročnosti budov

23.4.2019 pomohu s vyřízením včetně následné administrace Čtěte více...

131. výzva OPŽP dotace zaměřená na obnovu vodních prvků v krajině, výsadbu zeleně pro obce/města

23.4.2019 Pomohu s vyřízení dotace na výsadby a revitalizace zeleně, vytváření a obnova vodních prvků (tůní, mokřadů, nádrží)… Čtěte více...

Obce, města – veřejné budovy 2019

6.12.2018 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, OPŽP Více info v souboru. Čtěte více...

Program rozvoje a obnovy venkova prosinec 2018 až únor 2019

4.12.2018 Obce mohou žádat například na obnovu * místních komunikací, * školních hřišť a tělocvičen, * staveb dopravní infrastruktury, * zakládání dětských a dopravních hřišť * rekonstrukce a přestavba veřejných budov [...] Čtěte více...

Dotace nejen pro obce a města; životní prostředí OPŽP

5.11.2018 Lokální protipovodňová opatření a sesuvy půdy, 2018 Odpadové hospodářství, 2018 Zeleň – studie; 2018 Čtěte více...

Dotace pro obce, města z MMR 2018, 2019

30.9.2018 Od 19. 11. 2018  budou moci obce a města žádat o dotace např. na obnovu místních komunikací, dětská hřiště, regeneraci brownfieldů, vznik bydlení pro seniory, obnovu veřejných prostranství, obnovu drobné [...] Čtěte více...

Podnikatelé a firmy – dotace na technologie, únor 2018

19.2.2018 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Cílem programu Technologie: je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. *** Termín [...] Čtěte více...

Dotace určená pro obce – Program obnovy a rozvoje venkova 2015

1.1.2015 Do 16.2.2015 lze žádat m.j. na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy a předškolní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně… podrobnější rozpis najdete v [...] Čtěte více...

program POTENCIÁL 2014,

26.5.2014 Program potenciál – cílem je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň zvyšování počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj [...] Čtěte více...