I odpady lze využít! Dotace na nakládání s odpady.

6.11.2013 POZOR – šance získat dotaci pro obce a podnikatele na projekty zaměřené na separaci a svoz odpadů. OBCE – Je možné získat dotaci na separaci a svoz odpadů např. papíru, skla, kovů, [...] Čtěte více...

Z dotací lze revitalizovat a sázet zeleň

16.5.2013 Bude možné žádat v  do 29.11. 2013. 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000; 6.2 Podpora biodiverzity např. investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí [...] Čtěte více...